Společné jednání zástupců odborových organizací a zástupců zaměstnavatele se konalo v pátek dne 21. 10. 2016. Stěžejním bodem programu bylo schválení „Dodatku č. 1“ k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS SŽDC, na období po 31. 12. 2015 sjednané mezi SŽDC a OC. Po rušné a dlouhé diskusi mezi představiteli ADP a zástupci zaměstnavatele byl dokument po zapracování změn všemi stranami signován.

Zaměstnavatel předal 18. 10. 2016 vlastní návrh změny č. 1 PKS SŽDC 2016 - 2017. Zákonná lhůta dle § 8, odst. 2, zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání byla v dohodě prodloužena do 31. 10. 2016. Tímto aktem vzniká časový prostor k diskusi mezi zástupci OC k projednání a odsouhlasení společného protinávrhu. Společné jednání se bude konat v úvodu internátního kolektivního vyjednávání v Kraskově.