Dne 7. 12. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Odborové centrály, v návaznosti na předchozí jednání a návrhy zaměstnavatele, představily svůj společný návrh, v němž souhlasily s:
• mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,
• zvýšením příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání,
• zachováním profesní odměny,
• definicí dělené směny dle PKS 2015,
• definicí vícesměnného pracovního režimu,
• rozšířením kondičních pobytů o vybraná zaměstnání infrastruktury,
• změnou hodnoty stravenky pro zaměstnance se směnou v délce 12 hod. a více,
• akcemi sociálního a bezpečnostního charakteru v objemu 50 mil.

a požadovaly úpravy ve:
• zvýšeném odstupném v principech PKS 2015,
• stanovení výše výkonové odměny,
• zvýšení tarifních mezd,
• doplnění nových bodů do základního textu PKS v oblasti přechodných ustanovení.

Došlo k dohodě na základním textu PKS včetně příloh a není dojednáno:
• nárůst sazeb tarifních mezd,
• stanovení výše výkonové odměny,
• zachování profesní odměny.

Na základě dohodnutých skutečností rozhodl generální ředitel o vyplacení jednorázové mimořádné odměny se mzdou za měsíc listopad 2015 dle dohodnutých principů.

Jelikož nadále nedošlo k uzavření podnikové kolektivní smlouvy, bude dalším jednacím dnem pondělí 14. 12. 2015 v sídle organizace.