Vzhledem k podepsané dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání byl termín 27. 11. 2015 předposledním jednáním. Pokud nastane potřeba jednat dále i po 30. 11. 2015 je nutné sjednat dohodu novou. 

Generální ředitel Ing. Surý předložil sociálním partnerům nový komplexní návrh zaměstavatele, který obsahoval:

  • mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,
  • zvýšení příspěvku na penzijní připojištění u vybraných zaměstnání,
  • zvýšené odstupné v principech PKS 2015,
  • zachování profesní odměny,
  • definici dělené směny dle platné PKS,
  • definici vícesměnného pracovního režimu,
  • rozšíření KOP o vybraná zaměstnání infrastruktury,
  • zvýšení tarifních mezd,
  • stanovení VO,

Odborové organizace s předloženým návrhem nesouhlasily a předložily formou společného protinávrhu požadavek úprav vybraných zaměstnání se zvýšeným příspěvkem na penzijní spoření, odstupného, zvýšení tarifních mezd, výkonové odměny, dalšího rozšíření nároků na KOP zaměstnanců infrastruktury i změnu některých navrhovaných definic. Zaměstnavatel požadované úpravy nepřijal. 

Na jednání došlo k podpisu Zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2016 a Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky FKSP SŽDC státní organizace pro rok 2016. 

Poslední jednání v rámci sjednané dohody se bude konat 30. 11. 2016 v sídle zaměstnavatele.