Ve dnech 2. 11. až 6. 11. 2015 se konala další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Bylo zahájeno projednávání:
• Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty;
• Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Vyjma bodu 1.1 obou směrnic, bylo dosaženo změny v ostatních návrzích. V bodu 1.1 obou směrnic nemá ADP mandát k dalšímu jednání. ADP vydá stanovisko k těmto směrnicím po konání VV ADP 12.11.2015.

K základním ustanovením PKS a jejím přílohám bylo dosaženo shody na:
- Definici zaměstnanců letmo
- Podmínkách nepřetržitého odpočinku v týdnu
- Odměňování při zaškolování bod 3 čl. 6
- Odměnách při významném životním výročí a při prvním skončení pracovního poměru čl. 39
- Odměnách z dohod pro pracovníka dozoru
- Příplatku za práci přesčas
- Příplatcích a odměnách, stravování a náhradách výdajů u HZS SŽDC
- Oblasti pracovní doby, pracovní pohotovosti, dovolené a překážky v práci
- Přestávkách na jídlo a oddech, přiměřené době na oddech a jídlo.

Není ukončeno jednání v oblasti sazeb tarifního odměňování, výkonové odměny, přílohy č. 3 – stravování a přílohy č. 4 – poskytování KOP.

Na příštím jednání bude také pokračovat jednání o konečné podobě směrnic:
• Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty;
• Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Další jednání se uskuteční dne 18. 11. 2015.