Dne 7. 9. 2015 se konalo společné jednání zástupců OC v sídle OSŽ, kde se podrobně diskutovala problematika zahájeného kolektivního vyjednávání. V úvodu byl představen hlavní kolektivní vyjednavač za ADP pan Ing. Rolník. Zástupci odborových organizací vyjádřili své argumenty ke sporným článkům, které byly v návrhu zaměstnavatele.  Následně byl vyhotoven průvodní dopis k návrhu Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání, který byl signován přítomnými zástupci. Postupně se z předložených návrhů od OC vyhotovil protinávrh v souladu se zk. č. 2/1991 o kolektivním vyjednávání. Hlavní prioritou kolektivních vyjednavačů je zachování současných podmínek zakotvených v platné PKS včetně souvisejících dokumentů. Rozšiřujícím prvkem je především růst tarifní mzdy či strukturální změny v tarifním odměňování. Výsledný protinávrh je výrazným kontrastem k návrhu zaměstnavatele s cílením na pracovní i mzdové podmínky zaměstnanců SŽDC. Společné jednání se zaměstnavatelem se bude konat 17. 9. 2015 v sídle zaměstnavatele.

PKS