Ve dnech 20. – 21. 8. 2015 se uskutečnilo výjezdní zasedání Výkonného výboru Aliance drážního provozu. Účast byla stoprocentní, což výrazně usnadnilo řešení rozhodovacích problémů. Na programu bylo mnoho zásadních bodů k jednání a diskusi. Informace ze zásadních jednání se zaměstnavatelem přednesl předseda ADP. Věnoval se problematice řízení provozu i podnikové strategii svazu. Intenzivní diskuse se týkala volby priorit v dalším směřování odborové organizace, podrobně se rekapitulovalo uplynulé období a důsledně připravoval protinávrh k předložené PKS SŽDC 2016 – 2018. Výsledkem dvoudenního jednání je kvalitně zpracovaný návrh PKS, který bude následně prezentován na společném setkání OC. V digitální formě byl již kolegům z ostatních odborových centrál zaslán. Výkonný výbor přijal řadu zásadních usnesení, která jsou nezbytná pro další rozvoj svazu i jeho fungování uvnitř organizace SŽDC. Jedním z nich je Vyhodnocení PKS SŽDC za I. pololetí 2015, kde jsme námitky k porušování PKS zaslali zaměstnavateli.