Dnes v dopoledních hodinách se uskutečnilo jednání OC a zástupců zaměstnavatele v sídle SŽDC, které mělo na programu několik stěžejních bodů. Jako první vystoupil NPP Ing. Hendrych, který shrnul problematiku posledních týdnů. Jednalo se především o kumulaci vážných mimořádných událostí v tomto období, a také postavení státní organizace vůči mediálnímu prostředí a nepřesným či zavádějícím výrokům. Mediální útoky na SŽDC dehonestují celý segment řízení provozu, především profesi výpravčí. Bohužel tyto snahy snižují důvěryhodnost této exponované pracovní funkce v očích veřejnosti. Bylo nám sděleno, že není v silách managementu SŽDC tyto negativní jevy eliminovat.

Dalším příspěvkem bylo ustanovení předpisu SŽDC D1 (zpravování posunujících dílů při napěťových výlukách). Dle NPP je výklad předpisu zavazující, ale jsou snahy o implementaci jiných způsobů zpravení strojvedoucího, které se promítnou do další změny předpisu. Ing. Hendrych dále shrnul harmonogram výstavby budovy CDP Praha a proces přípravy nového JŘ 2015/2016. Dále byl jasně definován postup při ukončování plánovaných výluk s důrazem na stav a funkčnost zabezpečovacích zařízení (přejezdových, traťových a staničních). Není možné ukončit výluku a obnovit provoz při nefunkční nebo omezené činnosti zabezpečovacího zařízení.

V diskusním příspěvku ADP se mj. řešila problematika jízdy podle rozhledu za nepříznivých povětrnostních podmínek. Výsledkem diskuse byl především apel na vlastní rozhodovací schopnost a technické možnosti výpravčích při zhoršených povětrnostních podmínkách (viz. výstraha ČHMÚ). V diskusi také zazněl dotaz na stanovení termínu prezentace národní funkcionality Generální STOP pro systém GSM-R. Bylo sděleno, že termín není oficiálně stanoven.

V dalším bloku, předložil Ing. Koucký návrh PKS SŽDC na období 2016 – 2018 včetně Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání na období po 31. 12. 2015. Byly stanoveny termíny jednotlivých vyjednávacích dní s ambicí Ř O10 uzavřít PKS do 30. 11. 2015. Zástupci OC se dohodli na termínu společného jednání s cílem vytvořit a předložit společný protinávrh.

Jednání pokračovalo prezentací změny předpisu SŽDC Zam 1 včetně příloh. Poslední vystoupení bylo věnováno posilování interní komunikace SŽDC v projektu TÝM SŽDC včetně apelu na větší angažovanost v jednotlivých projektových týmech. Příští jednání se bude konat 17. 9. 2015, kde zaměstnavatel podrobně okomentuje svůj návrh PKS SŽDC.