Dne 1. 12. 2014 pokračovalo za účasti generálního ředitele Ing. Surého vyjednávání o podobě PKS SŽDC na rok 2015. Na závěr jednání došlo ke shodě nad textem kolektivní smlouvy s rozdíly oproti PKS SŽDC 2014. Nárůst tarifních mezd o 2,9 %, výše přislíbené výkonové odměny 4,00 % (s možností diferencované odměny u vybraných pracovišť v objemu max. 0,3 % a v rozsahu 3,7 - 12 %), rozšíření nárokovosti KOP o 4 profese (velitel JPO, zástupce velitele JPO, dispečer ŽDC a samostatný elektrodispečer), zvýšení nominální hodnoty stravenek z 70 Kč na 80 Kč a pro zaměstnance v nepřetržitém pracovním režimu 100 Kč (s platností od 1. 4. 2015). Ve středu 3. 12. 2014 v odpoledních hodinách se uskuteční technická korektura textu, aby  mohlo dojít k tisku a následné distribuci PKS. Součástí aktu bylo podepsání Zásad hospodaření s FKSP a C-FKSP. Generální ředitel avizoval vydání Pokynu, který bude administrován pro výplatní termín za měsíc listopad 2014.