Dne 28. 11. 2014 se v sídle zaměstnavatele konalo kolektivní vyjednávání, které mělo za cíl přiblížit stanoviska jednajících stran. Došlo k dohodě s výší profesní odměny (zachovat stávající stav PKS), byly sjednány principy odměňování vybraných pracovišť s nejnáročnějším pracovním vytížením. Dále se jedná o parametrech uplatňování dohodnutých principů. Sblížila se stanoviska o nárůstu tarifních mezd zaměstnanců (1,4 % proti požadavku OC 4,1 % včetně alokace zdrojů pro navýšení VO exponovaných pracovišť), dále se jedná o navýšení prostředků pro akce sociálního a bezpečnostního charakteru a BOZP, hledá se konsensus v oblasti stravování (příloha č. 3 PKS)

Další jednání se bude konat v pondělí 1. 12. 2014 od 12,00 hod. v sídle zaměstnavatele.