V pátek 28. 11. 2014 by se měla vzájemně přiblížit stanoviska jednajících stran o podobě PKS SŽDC na rok 2015. Rozpory přetrvávají především v tarifním nárůstu a dalších ustanoveních. Pokud se podaří překonat rozdílná stanoviska a alokovat dostatečné zdroje na odpovídající mzdový nárůst, lze předpokládat dosažení shody. Pokud bylo několikrát sděleno generálním ředitelem, že nechce strana zaměstnavatele porušit sociální smír, lze se domnívat, že zítra dojde k podstatnému posunu v jednání.